Balada konvenienční

Píšete vy…

Jen co člověk ráno vstane

otázka na mysli tane –

copak já dnes, můj ty smutku,

dám dobrého do žaludku?

máslo, chleba, boršč či ovar…

není to však polotovar?!


 

Kulinární strážce bokem

měří si mě lesklým okem,

náboje do pušky dává –

„Přisypává? Přisypává!!“


 

Má lest byla odhalena

– „co prý chudák Magdalena??“

Jsa ozbrojen, v jejím jménu

na talíř mně hladovému

můj boršč dát mi nedovolí,

neb gurmánské protokoly

předepsaly, ač to drtí,

za polotovar trest smrti!


 

Snad by se nám urazila

Magdalena Dobromila,

snad by přímo hrůzou mřela,

kdyby v mém talíři zřela

nenápadně přisypaný

přídaveček od Vitany.


 

Jeho Výsost – Strážce chutí

podle Zákona mě nutí

odříci se hříchu mládí,

(…však ten polotovar svádí…)

neb kdo svůj boršč nevyleje,

půjde ihned na galeje!


 

Se srdcem sevřeným hrůzou,

nechci bídně trpět s lůzou,

(…mít tak Husův vzdor v Kostnici…)

nechci skončit na hranici!


 

Zatnu zuby, zapřu duši,

a řeknu jen, co se sluší,

snad mě poté neubije

kulinární policie…

S pokorou a v ohrožení

přidávám se ku tažení.


 

S Jeho Magnificencí

– Proti konvenienci!

Reklama

Komentáře

Úžasná poezie! Jenom mi to znovu připomnělo ten bošč, co v tom igelitu vypadal jako krev připravená pro transfuzi. Brrr. Ještě že dneska máme v jídelně na oběd polévku bílé barvy (i když také konvenienci, iluze si nedělám).

3. Humor většinou zmůže víc než lanč … z prášku ;)

Sedím v práci jako votrok,
vydělávám chechtáky,
dnes si půjdu trochu užít,
nejsem zvědav na párky.

Do noblesní restaurace,
doufám, patro pohladí,
že zaplatím peněz více,
v principu mi nevadí.

Boršč ke stolu číšník nese,
radostně se culí,
snad to není konvenience?
Je, no to je na kuli!

Omáčička, božsky slaná,
luxus kostky cítím z ní,
moje hrůza není hraná,
to nebude poslední.

Na táce něco třese se,
to už sem dezert nese se.
Naději nechávám stranou,
vždyť měl být se smetanou!
Na místo této many,
chutná to … no jako z Ramy.

Aááá pytlík, pytlík, pytlík,
z peněz si se vyslík,
dostals za ně pytlík,
jako ňákej voslík.

Jen se hosti třeste,
peníze nám noste,
dostanete pytlík,
nelíbí?
I šnytlík.

Děkuji ;-)

Pane C., kdybyste sem náhodou zabloudil, mohl byste prosím opravit mou hrubici? Páně Jednorožcovo oko bylo sice tentokrát shovívavě přivřeno, ale už jsem si jí všimla i sama.
Ve třetí sloce „na talíř mě hladovému“ má být samozřejmě „na talíř mně hladovému“

Kami, 7, s tímhle mám sám trvale problémy! Asi jsem byl doma a opupínkován, když se to ve škole probíralo…

Pan 1R, ad 11: jestli chcete poradit fungující a jednoduchou mnemotechnickou pomůcku na psaní mě/mně, ozvěte se, třeba i mimo toto fórum :-))

Helli, sem s ní!
(Záměna s tě / tobě jaksi pro mou mysl není vždy jednoznačná a tápu).

pomůcka?

kde se dá říct mi, tam patří mně.

(polib mi = polib mně)

Pan 1R, 15: Nechtěla jsem to původně psát sem, je to přece jen OT a řadu lidí to nebude zajímat. Moje pomůcka se právě o tu záměnu tvaru zájmena JÁ za tvar zájmena TY opírá. Funguje to spolehlivě, tvary vzájemně odpovídají i vizuálně. Popis podstaty bude trošinku delší, aby bylo zcela jasno. Samotná podstata je ale zcela jednoduchá. :-)

Pravidlo pro psaní mě/mně/mne/mi
Tvar zájmena JÁ (mě/mně/mne/mi), u kterého máte pochybnosti, nahraďte ve větě příslušným tvarem zájmena TY (tě/tobě/tebe/ti). Tedy mě/tě, mně/tobě, mne/tebe, mi/ti. U zájmena TY se chyby nedělají, není tam to nešťastné N. No a místo zástupného kratšího či delšího tvaru zájmena TY pak dáte příslušný kratší či delší tvar zájmena JÁ. Zájmeno TY také napoví, kde jde použít krátký resp. dlouhý tvar a kde ne.
Příklady:
Příklady:
Dejme to mně. – Dejme to tobě. (nejde říct „Dejme to tě“, takže nejde ani „Dejme to mě“.)
Viděl mě/mne v kině. – Viděl tě/tebe v kině. (nejde říct „viděl tobě“, takže nejde ani „viděl mně“).
Viděl mně/mi do tváře. – Viděl tobě/ti do tváře.

Jestli jste si představoval něco ještě jednoduššího, tak se omlouvám. Mně tohle připadá jednoduché dost. Pamatuji si to od základní školy zcela přesně ať doteď, a že je to pěkná řádka let!

17 burmajones: Polib mi/mně je v pořádku, to se pojí se 6. mluvnickým pádem. Můžeš ale říct i polib mě/mne, to se pojí se 4. pádem. Je ale potřeba vědět, kdy který mluvnický pád použít. Na žádný pád nepoužívej tvar 4. pádu v 6. pádu a opačně. :-))

Helli: dík! To si opíšu. Také nad tím občas bloumám ;-)
Určitě to uvítá více lidí.

Já si psaní mě/mně pamatuju podle tohoto pravidla: sudý pád = sudý počet písmen, lichý pád = lichý počet písmen. Toť vše.

Helli, velké díky za trpělivost! Kopíruji si to do počítače.

Co mne vytáčelo, byla vlastně záměnnost mně / mi a mě / mne, kterou jste mi nádherně objasnila. Jestli nejste učitelka, tak jste se možná minula povoláním.

Že to řadu lidí nebude zajímat? C'est la vie. Já tu také např obvykle přeskakuji články o kávě, neb ji nepiji, ale vůbec se nezlobím, že si o ní jiní píší. A celé to začalo pro toto fórum nezvyklou literární formou, baladou, takže zas tak OT to snad není.
(Doufám, že takto shovívavě na to bude nahlížet i ctěný pan správce blogu, snivel, snivel.)

21: 1R. Rádo se stalo! Mně se na té pomůcce právě líbí, že zahrnuje všechny varianty použití tvarů.
Učitelka nejsem a povoláním jsem se v tomto případě určitě neminula. Nemám dostatečnou trpělivost, zlobící či dlouhodobě nechápající dětičky bych asi propleskla.

20: Oldsoft: bohužel to tak nefunguje ve všech pádech, nýbrž jen ve 2., 3. a 4. a vztahuje se jen na použití tvaru mě resp. mně. Nezohledňuje to všechny možnosti tvarů při skloňování zájmen, kterých by při bohatosti češtiny bylo škoda nevyužít. V šestém pádu, který je rovněž sudý, na otázku „o kom/čem“ odpovídáme „o mně/tobě“.

Výborná pomůcka. A že je to OT, vůbec nevadí. V poslední době to na tomto webu dosti vřelo, takže je to příjemně uklidňující. Koutek českého jazyka. :-)
Osobně mívám problémy s čárkami. Když píši dlouhá souvětí, mrskám si čárky i tam, kde být nemají. Pomůckou jsou mi občas pomlčky.

24, čárky: Já si pomáhám tím, že dlouhá souvětí změním na kratší věty. Fungovalo to Hemingway-ovi… :-)

25: Mě to bohužel nefunguje, já zkracovat souvětí občas nesmím. Ale zase tam většinou můžu nadělat čárky i tam, kde nemusí být.

Díky za mě, mně. Celý život s tím bojuju, teď už snad mám jasno:))))
Mám ještě pár gram. problémů, třeba na ně zase někdo někdy narazí:).
Také díky za básničky.

to kami, :)
Tvé básnické střevo je fakt dost dobrý:),
Zvedlo mi to dnes náladu,
jen tak houšť a dál:) …

Co vy na to?

nepovinný, ale díky němu máte obrázek (jak?)