Jde pevně kupředu naše zem

Dnes vám představím knihu na okraji zájmu o jídlo. Přišla mi ale tak zajímavá, že jsem se přetlaku z akutního nadšení neubránil a ventiluji i zde…

Na dílo Pavla Hájka Jde pevně kupředu naše zem (230,– Kč) mě upozornil laskavý čtenář v minulých odrobinkách, když jsem řešil enormní rozdíly při pohledu na českou a rakouskou krajinu ze satelitu.


Zvětšit mapu

Mělo mě hned ťuknout, že asi nebudu první, kdo tohle řešil. Autor knihy na to má dokonce školu! ;)

Ve své práci popisuje proměnu české krajiny od roku 1948 do 1989. A i když to vypadá, že se jedná o dlouhé a nezáživné dílo psané „vědeckou“ češtinou, pravý opak je pravdou. Dílko má necelých 150 stran , z toho velkou část zabírají ilustrační fotografie a letecké snímky. Komentáře k nim pak často hrajou přesilovku s textovým výkladem. A tak stačí jedna víkendová siesta po obědě a máte vystaráno… ;)

Proč o ní vůbec mluvím?

Protože je děsně zajímavá a taky proto, že má s dnešním jídlem (tak jak ho vidím já) mnoho společného. V dnešní atmosféře počínajícího „gastronomické obrození“ máme totiž všichni neustále tendence obracet se do minulosti, případně dnešní stav (věcí) na minulost svádět. Vycházíme přitom často z neověřených předsudků, pocitů nebo si to rovnou cucáme z prstu.

Právě Hájkův nestranný a striktně vědecký pohled na krajinu v období totality může ledacos osvětlit. Neříkám, že by se z jeho práce dala vytvářet smělá odvození do světa lokální produkce a tradiční české gastronomie. Tam, kde se ho alespoň okrajově dotýká, je to ale nesmírně zajímavé čtení.

Kam se poděly barevné proužky?

Hájek popisuje krajinu tak, jak byla vystavena jedenácti základním krajinotvorným procesům. Od znárodění půdy přes vylidňování venkova až k rozpadu pohraniční sídelní sítě. Zejména první tři procesy, které v knize analyzuje (znárodnění půdy, scelování pozemků a zemědělské družstevnictví), jsou zodpovědné za ony chybějící proužky na naší české straně (odborně se tomu říká „zvětšené zrno krajinné mozaiky“ ;).

Monotonní velké plochy odrážejí nejen změny ve vlastnické struktuře (soukromé vlastnictví půdy bylo úplně potlačeno, násilné vytváření družstev), ale i změny v zemědělské technologii (důraz na maximální obdělání mechanizací). Z takto přetvořené krajiny zmizely hojné meze a drobné cesty. Spolu s nimi ale zmizeli i drobní zemědělci, kteří skončili v družstvech JZD nebo úplně (uvězneni, majetek zkonfiskován).

Celé tohle všechno vedlo k nenávratným škodám na naší půdě. Byla vystavena silnější erozi i ztrátě orniční vrstvy (v roce 1989 odhad ztráty činí 5 miliónů tun ročně). Nižší kvalitu půdy tak bylo potřeba kompenzovat zvýšeným užíváním anorganických hnojiv (rok 1948/49 – 102 139 tun, rok 1988/89 – 994 626 tun).

To, co na obrázku vypadá jako pár neškodných jednobarevných obdélníčků, pak ve skutečnosti odráží značnou devastaci krajiny a změnu přístupu k jejímu využívání. Hájek se v tomto snaží být za každou cenu nestranný, a tak občas zmiňuje, že podobné změny a procesy proběhly v celé Evropě (i na západ od nás). Jen třeba s jiným načasováním a hlavně finálním provedením (citlivějším a v adekvátních dimenzích).

Až tedy budete příště lomit rukama nad nedostatkem kvalitních domácích plodin a koumat nad příčinou slabého propojení české gastronomie a regionálních surovin, zkuste si na tohle vzpomenout. Netvrdím, že jsou v knize o krajině obsaženy přímé paralely. Ta změna myšlení, která tu proběhla (a která nás doteď ovlivňuje), je tam ale zdokumentována do takového detailu, až je to nepříjemné…

Zakončím závěrem básně Rozhovor s rolníkem od Josefa Rybáka, kterou jsem našel v předmluvě knížky:

Jde pevně kupředu naše zem,
jinudy cesta nevede.
Já kdybych dnes byl rolníkem,
právě teď vstoupím do JZD.

A hned je ten svět veselejší… ;)

Reklama

Komentáře

Pan Cuketka, gastronomický obrozenec. Takže kdyby ti zbylo na vizitkách bílé místo, víš co s ním… :-) I když „osvícenec“ by ti možná svědčilo lépe.

Mario:

tak jsem zvědav, jak se bude líbit. pro mě povinná četba pro každého! :)

kahi:

hehe to snad né. měl sem namysli ten současný trend, oprašuje se kde co a je snaha pozvednout českou kuchyni ,)

Tento necitelný zásah do krajiny má i spojitost s letošními povodněmi. Voda která naprší se nemá kde zachytit a spláchne se rychle do napřímených koryt řek a bere s sebou i ona hnojiva=živiny pro sinice=nemáme se kde koupat. Teď jsem byl asi dva týdny u známého v Dolních Rakousech a na tohle stejné si také stěžoval. Doslovně:„Mechanizace zemědělství paradoxně snížila úrodnost krajiny“…nehledě na to že dříve v zemědělství pracovala téměř třetina národa a teď je to okolo 5%.....už končím. Na tole téma jsme strávili pěkný a dlouhý večer nad rakouskými Veltlíny a Zweigelty a bylo by to na dlouho…a já musím pracovat

Tak já ty proužky pamatuji velmi dobře protože až v r. 1961 můj dědeček vstoupil do JZD. Co mělo být po .r. 1989 vráceno bylo rozkradeno podruhé a dodnes není vráceno a nikdo mě nepřesvědčí, že tomu tak není. Práce v gastronomii je krásná, ale nesmírně namáhavá a člověk jí musí věnovat všechen svůj um. Posledních 10 let mám dojem, že kdo nepíše a nebo nemluví v médiích o Gastronomii jako by nebyl. G.

Po roce 1989 byla vracena zemědělská půda bývalým vlastníkům nebo jejich dědicům, pokud se o ni ovšem přihlásili… Problém je spíš v tom, že zmizela právě ta vrstva drobných rolníků (láníků, pololáníků, čtvrtláníků, u náz zvaní též kovozemědělci či chcankaři ;o)) ), kteří drobná nudloidní políčka obdělávali a vyžínali meze. Ti, kteří si půdu nechali navrátit, ji ve většině případů obratem střelili realitce (u větších měst) anebo se o ni nestarali, čímž došli do konfliktu se zákonem, protože vlastník půdy je povinen ji obdělávat. Jen velmi málo lidí zaslechlo volání krve předků a začalo na půdě hospodařit. Velikým problémem ale je to, že jediný majetek, který nebyl v restitucích vracen, byl majetek prvorepublikových hospodářských družstev. Prosím nepleťte si to s JZD, to spolu nesouvisí. To byl tehdejší potravinářský zpracovatelský průmysl (pivovary, lihovary, mlýny, pekárny atd.) A to je, kromě devastace krajiny, další důvod, proč potraviny u nás nejsou tím, čím by být mohly. Ten, kdo s touto výrobou dnes začíná, je vystaven šikaně kontrolních orgánů a spoustě zbytečných byrokratických požadavků. A to je taky jeden z důvodů, proč rakouského či německého farmáře uživí pár zvířat a několikahektarová farma, zatímco náš farmář musí mít pro uživení mnohonásobně víc hektarů. K tomu samozřejmě mechanizaci a : „…pes jitrničku sežral…“ a jde to furt dokola ;o)) Protože ceny vstupů do zemědělství jsou na světové úrovni (mechanizace, chemie, léčiva, energie), zatímco ceny výstupů (obilí, maso, mléko atd.) jsou ve většině případů dnes nižší než před rokem 1989. Já nevím, jak z toho. Na to mám malou hlavu.

6. Ovečko, chybí ti tam obvyklá varianta, že vlastníci půdu pronajali družstvu a to opět pronajatou půdu obhospodařuje v obrovských lánech. Tak se naší rodině vrátilo asi 15 hektarů „proužků“, bohužel nemáme schopnosti ani mechanizaci pro obdělávání. Místo ukradených zvířat a strojů nám stát vrátil čtvrtinu sušárny chmele, kterou jsme též byli nuceni pronajmout, nájemník (družstvo jednoho z tehdejších prominentů – velkého fotbalového fanouška) stačil sušárnu poměrně rychle zlikvidovat k nepoužití.

Muzzy:

určitě to spojení láká i podle selského rozumu. kapacita půdy udržet vodu, práce s koryty řek etc.

ad "Mechanizace zemědělství paradoxně snížila úrodnost krajiny“ naprosto stejné formulace zazní v knize a jsou i pojmenované. zkráceně – na traktoru se to dá lépe a rychleji objet – dlouhodobě ta půda ale dává méně užitku.

George:

o vývoji po 89 si nedělám iluze. kniha se hodnocení po r. 1989 důsledně vyhýbá, nemá to ani v popisu obsahu. ale opět logicky – i těch necelých 40 let je bohužel dost dlouhá doba na to, aby byly vazby zpřetrhány…

Pavel Hájek se věnuje krajině dlouhodobě, studovali jsme společně, on asi o tři(?) roky výš. Ke čtení dále doporučuji zejména Krajina a revoluce. V této knize najdete spolu s ním i další zajímavé „krajináře“ – Jiřího Sádla, Václava Cílka, Petra Pokorného a Dagmar Dreslerovou. Pak ještě napsal drobnou knihu o české krajině a baroku, ale tu jsem nečetl. Koho by zajímal vztah krajiny a rolníků, tak je tady ještě kniha Rolník a krajina od Miloslava Lapky a Miroslava Gottlieba. Knihy pro gastro-socio-kulturo-krajináře i širokou zvídavou veřejnost.

Krajina nám mizí před očima zahlušená povrchovými doly(vsaďte se že limity budou prolomeny), dálnicemi , monstrózními stavbami super a hypermarketů,„sídelní kaší“ v okolí větších měst a taky tou „kulturní stepí“ = naše širé jézéďácké lány .

ad 7. Lucko, možná jsem se špatně vyjádřila, ale o tom to právě je. Že ten, komu se vrátilo 15 ha proužků, už dneska nepůjde orat s krávou, kterou večer ještě podojí (jako to dělala moje babička, zatímco dědeček celé léto jezdil po zednické). Teta si nechala vrátit část polí a protože je obdělávala víceméně ručně, začala dělat zeleninu. Červenou řepu, okurky atd. Když zelenina byla ke sklizni, smluvní odběratel, který vyžadoval ručně kroucený chrást a podobné radovánky, se vymluvil na nedostatek kapacity a doporučil krechtovat do jara… Samozřejmě bez zálohy. Těch, kteří vytrvali, jako např. Peťa Weidenthaler (mimochodem můj spolužák), a od kterých dnes berete bedničky, je opravdu strašně málo. Možná to bylo dobou, možná neměli správné podnikatelské nápady, ale hlavně postavení malých výrobců potravin je u nás velice znevýhodněné a není vůle na tom něco měnit.

Ona je především po bedničkách (z pohledu celkové produkce) mizivá poptávka, i když tady se vám zdá, jaké je to terno.
A nezapomínejte, že ve EU-15 poslední desetiletí tlačili do zemědělců prachy dotacemi horem dolem. A i tak je to zbytečné, tamní venkov se vylidňuje, zemědělci končí, jejich půdu kupují velké podniky a scelují. Tento proces bude pokračovat do budoucna. Malovýroba je nákladná a takovou produkci si může dovolit výhradně kupovat jen úzká skupina obyvatel.

jenda:

děkuju za tip, tu druhou si určitě nenechám ujít, už sem po ní pokukoval! :) za autroy také dík, později se také rád podívám

luba:

no jo mizí. ale můžeme si za to z části sami…

Ovecka:

tohle si například vůbec nedovedu představit, že by někdo po desítkách let mimo se do zemědělství vrhl s nadšením, třeba přes jednu generaci.

podle mě ale není vůbec marné podporovat, ty kteří vytrvali nebo se do toho nově vrhli, přes bedýnky nebo jinak, ale podporovat :)

David:

s tím rozložením skutečné spotřeby souhlas. já třeba bedýnky neberu jako model pro každou domácnost, ale jako super příklad, že obyčejná ne-bio zelenina od lokálního zemědělce je pořád lepší i levnější než ta ze supermarketu. u biobedýnek je to trochu zkreslené, tam zůstává jen vyšší kvalita.

No, nejlepší je mít za barákem zahrádku :) Bedýnky mají nevýhodu, že produkce není neustále při ruce.

Tak jsem si knihu založil do fronty ve svém čtenářské deníku na serveru http://www.knihi.cz/kniha.php?…

Je smutné, že o tom musí vycházet knihy, protože na venkově to snad musí být každému jasné. Stačí naslouchat vyprávění pamětníků, koukat se kolem sebe a na staré pohlednice, a když se v prudkých svazích seje kukuřice, tak se pak bát každé bouřky! Projděte se po českých loukách a polích. Kde jsou meze? Kolik jste napočítali erozních rýh… ?

ad těžké stroje: moje teorie je, že udusávají ornici

17. pamětníkům to možná jasné je, ale že by to bylo jasné každému na venkově? Kdyby ano, vypadalo by to jinak.
Pár jedinců se o změnu snaží, ale to je žalostně málo…

„Být jasné“ a „mít v moci s tím něco dělat“ jsou bohužel dvě odlišné věci. Nemám iluze, že se podaří obnovit meze. Už jsem slyšel o obcích, co žalují velkozemědělce za to, že nevhodně osévají pole a ornice se pak splavuje do vsi. Každopádně u nás začali naštěstí více zatravňovat, protože tak získali více peněz z EU.

Dobrý den, nejsem žádný gastronomický odborník, na tento web jsem se dostal poprvé a z odkazu na stránkách Sedmé generace. Vidím, že s pravidelnými návštěvníky mě spojuje upřednostnění produktů malých a místních zemědelců, nebo nejlépe zeleniny a ovoce od známých, příbuzných nebo dokonce s vlastní pomocí vypěstované. Chtěl bych se vyjádřit ke dvou názorům. Predevsim Ovečce co se týká vrácení pozemků po roce 89, naší rodině byla vrácena z původních 12ha pouze čtvrtina, resp. polovina společně s další příbuznou, druhou polovinu si za zemřelé příbuzné přivlastnil stát, asi za to že se nám o ní tak dobře 40 let staral. Nezbývá mi než šetřit a zpět ji vykoupit, postupně bych se chtěl dopracovat k jakési větší potravinové samostatnosti. Jestli je to reálné bez předaných znalostní po předcích se nezabývám, je třeba to zkusit. Druhým tématem na které jsem chtěl reagovat je otázka velkoprodukce. Řekl bych že inspirací může být i pozemková reforma ve dvacátých letech, po níž patřilo asi sedmdesát procent zemědělské půdy vlasníkům s maximálně 5ha zemědelské půdy a asi dvacet procent vlastníkům s maximálně 20ha, zbytek ještě část vlstníků s plochou mezi 20–50ha a jen zlomek vlastníků měl nad 50ha. To vše na v podstatě stený počet obyvatel. Jak již zde na diskuzi bylo napsáno, není dnes přiliš lidí, kteří by byly ochotní pěstovat si a chovat vlastní prostředky k obživě, a byli by rádi za takovou pomoc, namísto třeba části sociální podpory. Ale možná, brzo … nouze ukáže a pak se třes nadnárodní podniku a velkoproducente jedů balených do igelitů s názvy dnes už neexistujích pochutin… půda se rozdělí mezi hladové, kteří asi nebudou vědět co s ní, snad se to naučí. Jinak, jak bylo v článku o knize uvedeno proces sjednocení pozemků nastal po válce i v tržně orientovaném zbytku světa, probíhalo to v podstatě stejně jen se kromě státu do toho pletli také velké podniky.

Joj to vypadá jako dobrá kniha, já si ji snad i koupím. Také doufám, že se dožiji i něčeho podobného novodobého – bláznivé rozšiřování plodin na biopaliva (ještě před pár lety řepka na jakýsi metyester pro bionaftu), zajímavý přístup k CZ cukrovarnictví (kdysi velmoc a vývozce cukru, nyní nesoběstačná země), mrtvé Krušné hory bez lesů kdysi a nyní mrtvé líhně kůrovců v rezervacích). Člověk prostě blbne furt a ne a ne se poučit. Jako lidé co si dnes postaví dům v záplavové oblasti a čekají na zázrak.

Komentáře jsou uzavřeny.